سينتي سايزر اکوستیکی

اولين سينتي سايزرهای اکوستیکی تاريخ

روایت شده که تصویر فوق یکی از اولين سينتي سايزرهای اکوستیکی تاريخ است. لوئيس سيدني با  اختراع اين ماشين عجيب خود موفق شد، صداهاي ادوات مختلف موسيقي را يک تنه توليد و همزمان با هم ترکیب کند. او با اين ساز اکسپریمنتال، يک کنسرت پر سر و صدا در لندن برگزار کرد؛ هر چند که  با استقبال خوبی از سوی مردم روبه رو بود، ولي منتقدان، آهنگسازان و نوازندگان به شدت به او حمله کرده و موسيقي او را مايه خواري هنر دانستند. سيدني هرگز با توجهي که شايسته اش بود روبه رو نشد و به شکل غيرمنصفانه اي به فراموشي سپرده شد. گفته می شود تصویر فوق در سال 1912 میلادی ثبت شده است. متاسفانه هیچ منبع و اطلاعات موثق و کامل تری از این روایت در اینترنت یافت نمی شود.