سينتي سايزر اکوستیکی

photo_2016-06-20_23-50-02

تصویر فوق یکی از  اولين سينتي سايزرهای اکوستیکی تاريخ است. لوئيس سيدني با  اختراع اين ماشين عجيب خود موفق شد، صداهاي ادوات مختلف موسيقي را يک تنه توليد و همزمان با هم ترکیب کند. او با اين ساز اکسپریمنتال، يک کنسرت پر سر و صدا در لندن برگزار کرد؛ هر چند که  با استقبال خوبی از سوی مردم روبه رو بود، ولي منتقدان، آهنگسازان و نوازندگان به شدت به او حمله کرده و موسيقي او را مايه خواري هنر دانستند. سيدني هرگز با توجهي که شايسته اش بود روبه رو نشد و به شکل غيرمنصفانه يي به فراموشي سپرده شد. تصویر فوق در سال 1912 میلادی ثبت شده است.