نسل جدید MBOX

نسل جدید کارتهای صدای MBOX توسط کمپانی AVID و با حذف نام DIGIDESIGN و جایگزینی نام AVID وارد بازار شد. یکی از مهمترین تغییرات حاصل شده وجود درایور مستقل در این نسل می باشد. پیش از این خانواده MBOX فقط به منظور استفاده از PRO TOOLS LE ساخته می شد و تنها با نصب نرم افزار PRO TOOLS LE بود که این کارت به سیستم معرفی می شد. بعضا اشکالاتی در نرم افزارهای دیگر ،در استفاده از این کارتها  وجود داشت . علی الخصوص اشکال در پخش صداهای ویندوز و نرم افزارهای پلیر تحت ویندوز بسیار به چشم می خورد . در نسل جدید این اشکالات تماما برطرف شده و سخت افزار درارای یک کنترل پنل مستقل می باشد .

www.avid.com