www.beatport.com

beatport

www.beatport.com یک سایت مشهور در زمینه عرضه موسیقی الکترونیک می باشد. می توانید جدیدترین موزیک های الکترونیک را در سبکهای مختلف پس از شنیدن بخشی از موسیق به صورت دمو، انتخاب و به صورت آنلاین خریداری و دانلود نمایید. همچنین نیز می توانید تولیدات موسیقی الکترونیک خود را  به صورت تک ترک یا آلبوم از طریق شرکتهای انتشاراتی بین المللی جهت فروش به صورت آنلاین در این وب سایت قرار دهید. استفاده از این سایت جهت فروش موسیقی تولیدی شما مستلزم طی مراحل خاصی است که ما میتوانیم شما را در این مسیر هدایت کنیم.